Startsida -> Föreningen Vikbolandsmat

Föreningen Vikbolandsmat

Hej

Denna hemsida är en sammanställning av Vikbolandets småskaliga livsmedelsproducenter, var vi finns, hur vi arbetar, och vart Ni kan få tag i våra produkter.

Som Ni säkert kommer att upptäcka, så har Vikbolandet mycket mat att erbjuda. Många av producenterna har någon form av gårdsförsäljning, ett ypperligt tillfälle till en utflykt !


För Er som inte är bekanta med Vikbolandet sedan tidigare, rekomenderar Vi att använda turistbrochyren för Vikbolandet, (finns att hitta hos Destination Norrköping) eller att besöka livsmedelsföretagens egna hemsidor (länkade via denna sida) för mera information.


Välkommen till en smaklig upplevelse på Vikbolandet !
Lokal mat, är något som intresserar de flesta människor på en ort, såväl bofasta som tillresta. Men vad är då egentligen lokal mat ? I en tidsålder med en infrastruktur som möjligör nästan samma fiskutbud på Ica i örebro, som i "feskekörka" i Göteborg, så håller den lokala matprägeln på att suddas ut. Bläckfisk & nudlar inhandlas i närmaste närköp, och strax har Vi hemma i vintermörkret en Thailänsk vardagsrätt på matbordet.

Men vad som är intressant, är till stor del vart maten produceras. På vikbolandet finns en stor produktion av fågel & ägg, nötkött & mjölk, får & lamm, spannmål & oljeväxter. Kompletterat med vilt, svamp & bär från skogen, honung från våra bin, fisk & ål från vår underbara skärgård varvat med en gräsand eller knipa i vattendrag & havsband, utgör detta just vår lokala mat -Från Vikbolandet.Vikbolandsmat -Ett brett utbud av lokalt producerade livsmedel
Varför en förening ?
Flera av de lokala vikbolandsproducenterna av kött, honung, fågel, ägg, fisk & grönsaker har under flera år träffats på marknader & tillställningar runt om i länet.

Ett bra kontaktnät skapades såväl mellan producenterna, som med marknadsarrangörerna. Idén kläcktes, att för att kunna göra en mera enhetlig marknadsföring med vår lokala mat, så kunde det vara fördelaktigt att vara flera aktörer tillsammans.

Kontakt togs med föreningen "Framtid Vikbolandet", ett projekt inom det större EU-projektet "Kustlandet". Härigenom drevs föreningen under 3 år from 2002.

2005 bildades den ideélla föreningen "Vikbolandsmat" efter projekttidens slut.
Ett antal brochyrer, hemsida på internet och annat informationsmaterial har producerats, och flera marknadsdagar varje år hålls i föreningens regi.


Fisket i vår skärgård hör till en av våra grundstenar
Lokal mat med ljusa framtidsutsikter
När Du köper & konsumerar mat, så gör Du ett viktigt val. I matbutiken så väljer Du att stödja olika former av matproducenter & livsmedelsindustri, genom att köpa just deras varor.

Den lokalt producerade maten, har bla inte belastat miljön med onödigt långa transporter. För köttproducenterna är vinsten ännu större, deras djur slipper långa & inte sällan stressande transporter till slakt.
För dom som har eget gårdsslakteri eller viltslakteri, så avlivas djuren direkt på gården/i hägnet, och slipper att fösas ihop och åka bil överhuvudtaget.

Inhemsk produktion är dessutom mycket reglerad & kontrollerad vad gäller användningen av växtgifter & antibiotika.

De flesta av företagen går att besöka, och Du kan med egna ögon se hur produktionen går till. Ursprungsmärkningen av våra varor är en garant till kunderna exakt varifrån varan kommer.

Vi som dagligen jobbar med vår lokala mat, och träffar många av våra kunder, vet att vårt koncept är på stark frammarsch ! Många är dom som har insett vikten av att konsumera lokalt, och Vi känner att dom dessutom blir fler & fler för varje år.

Lokal mat, med ljusa framtidsutsikter !....liksom våra frukt & grönsaksodlare på västra vikbolandet

....och våra köttproducenter, spridda över hela våran halvö
Vikbolandsmat
E-post: info@vikbolandsmat.se